Amerikada Üniversite Eğitimi

Amerika Birleşik Devletleri’ne en fazla öğrenci gönderen 10. ülke Türkiye’dir. Türkiye’den her yıl ABD’ye giden öğrenci sayısı bir önceki yıla göre ortalama yüzde 6 oranında artarken, ABD’de okuyan Türk öğrenci sayısı da yaklaşık 15.000 civarındadır. Dünyanın birçok yerinden Amerika’nın tercih edilmesinin en önemli sebebi ABD’de yükseköğretimde bilimsel ve akademik açıdan nitelikli bireyler yetiştirilmesidir. Evrensel eğitim çizgisini oluşturan Amerika, öğrencilere sunduğu başarı fırsatları ile donanımlı ve yaratıcı bireyleri bilime kazandırır. Amerika’da üniversite bünyesinde öğrenmeye ve öğretmeye açık görüşüne sahip akademisyenleri barındırmaktadır.

Yabancı Öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği eyaletler arasında California, New York, Texas, Arkansas, Massachusetts ve Illinois gibi eyaletler ve en popüler şehirler başta gelmektedir.

ABD’ye gelen yabancı öğrenciler arasında en gözde alanlar ise İşletme ve Yönetim Bilimleri,  Mühendislik bölümleridir. Bu bölümler özellikle yeniliğe açık, olgun bilgi birikimini muhafaza etmesi ve uluslararası iletişimde önde gelen bölümler olmasıyla dikkat çekmektedir. Dünya üzerinde pek çok ülke pek çok farklı eğitim sistemine sahiptir. Bunlardan en başarıya odaklı olanlardan birisi de şüphesiz ki Amerika’dır.

Gelin İNFOYED Yurtdışı Eğitim’le Amerika’da üniversite eğitimi sistemine bir göz atalım.

Amerika’da İlköğretim –Orta öğretim

Amerika’da üniversite öncesi 12 yıl eğitim alırlar ve ilköğretimi (primary school) ve liseyi (High Secondary School) bitirmiş olurlar. Okula ilk olarak 6 yaşında başlanır ve ilköğretim genellikle 5 veya 6 yıl sürer. Daha sonra lise eğitimi gelir ve bu eğitim ‘’junior high school’’ ve ‘’senior high’’ bölümlerinden oluşur.

Amerika’da Yüksek Öğretim

Amerika’da 5000’in üzerinde devlete bağlı ya da özel üniversite bulunmaktadır. Amerika’da üniversite eğitimi sisteminde kolej ve üniversite yüksekokul anlamına gelir. Verdikleri öğrenim ve diploma dereceleri bakımından bu okullar arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ayrıca Amerika’da ön lisans diploması veren iki yıllık ‘’Junior College’’lar veya ‘’Community College’’lar, yani meslek yüksekokulları da mevcuttur. Amerika devlet üniversiteleri eyaletlere bağlı olan ve Amerikalı öğrencilerin çok büyük bir kısmının tercih ettiği üniversitelerdir. Amerika’da her eyalette en az bir devlet üniversitesi ve buna bağlı kolejler bulunmaktadır.

Amerika devlet üniversiteleri yabancı öğrencilerden ekstra bir takım ücretler almalarına rağmen özel üniversitelerden daha düşük maliyetlidir.

Amerika Özel Üniversiteleri

Amerika özel üniversiteleri genellikle daha küçük ancak eğitim ücretleri daha yüksek olan üniversitelerdir. Bir öğrenci için ortalama eğitim ve konaklama maliyeti devlet üniversitelerinde 15.000$’dır.

Amerika Meslek Yüksek Okulları (Community  Colleges)

Amerika meslek yüksek okulları iki yıllık ön lisans (Associate Degree) eğitimi vermektedir ve bu okullardan üniversitelerin lisans programlarına geçmek oldukça kolaydır. İki Yıllık Amerika meslek yüksek okulları ücretleri 4 yıllık üniversitelere göre daha düşüktür.

Amerika Teknoloji Enstitüleri (Institute of Technology)

Amerika teknoloji enstitüleri 4 yıllık lisans eğitimi alınabilecek üniversite seçeneklerinden bir tanesidir. Genellikle fen bilimleri ve teknoloji ile ilgili programlar sunulmaktadır.

Amerikada Üniversite Eğitimi

Amerikada üniversite eğitimi ilk iki yıl (freshman, sophomore) öğrenciler aynı dersleri alırlar.  Son iki yıl ise öğrenciler bir ana dal seçerler ve bu ana dal ile ilgili alınması gereken zorunlu dersleri alırlar. Geri kalan kredilerini ise istedikleri bölümlerden seçmeli ders olarak alabilirler. Amerikada eğitim süreci Ağustos veya Eylül aylarında başlar ve Mayıs veya Haziran aylarında sona erer. Bazı Amerika üniversitelerinde akademik yıl iki dönemden oluşur ve buna ilaveten yaz döneminde de isteyen öğrenciler ders alabilirler.

Bazı Amerika’da üniversite akademik yıl 4 eşit döneme bölünür ve akademik yıl içerisinde yaz dönemi dışında 3 dönem bulunmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmek için tamamlaması gereken belirlenmiş kredi sayısı vardır. Öğrenciler Amerika’da üniversite yatay geçiş yapmak istediklerinde bir önceki üniversitede almış oldukları kredileri diğer üniversiteye transfer edebilirler.

Amerika’da Yüksek Lisans

Amerikada yüksek lisans (master) programları genellikle 2 yıl sürmektedir. Ancak daha kısa sürede tamamlanabilen programlar da bulunmaktadır. Doktora programları ise genellikle yüksek lisans sonrası devam edilen programlardır. Amerika’da doktora programları ilk iki yıl derslere ve seminerlere devam edilir, son iki yıl ise doktora tez araştırması ve yazımı yapılmaktadır.

Amerika Üniversiteleri Kabul Koşulları ve Sınavlar

Amerika üniversiteleri öğrencileri kabul ederken İngilizce yeterlik düzeyi (TOEFL), geçmiş akademik durumu (not ortalamaları) referans mektupları  ve akademik sınavlardan (SAT, GRE, GMAT gibi) alınan puanları dikkate alırlar. Amerika Üniversiteleri kabul koşulları üniversitelere göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Amerika’da Eğitim Ücretleri

Amerikada eğitim ücretleri devlet üniversitelerinde 8.000-13.000 $ arasındadır. Amerika’da eğitim ücretleri özel üniversitelerde 20.000-40.000 $ arasında bölümlere göre farklılıklar bulunmaktadır. Amerika meslek yüksekokulları ücretleri 4.000-8.000 $ arasındadır.